ENG

Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2015 roku zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w ramach struktury organizacyjnej Emitenta (niebędącej członkiem zarządu Spółki) oraz posiadającej dostęp do informacji poufnych dotyczących Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Spółki.

Opis transakcji: sprzedaż 1243 akcji po średniej cenie 316,05 zł za sztukę poprzez zlecenie do dyspozycji maklera na sesji giełdowej na GPW w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2015 roku, sprzedaż 1993 akcji po średniej cenie 316,80 zł za sztukę poprzez zlecenie do dyspozycji maklera na sesji giełdowej na GPW w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2015 roku, sprzedaż 558 akcji po średniej cenie 316,57 zł za sztukę poprzez zlecenie do dyspozycji maklera na sesji giełdowej na GPW w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2015 roku oraz sprzedaż 206 akcji po średniej cenie 316,95 zł za sztukę poprzez zlecenie do dyspozycji maklera na sesji giełdowej na GPW w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2015 roku.