ENG

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR (powiadomienie). W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego – treść powiadomienia.