ENG

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 roku Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR (powiadomienie). W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego – treść powiadomienia.