ENG

Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2019 roku spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. Alupol Films Sp. z o.o. (dalej: Spółka) podpisała ze spółką Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. umowę na zakup przez Spółkę surowców do produkcji folii polipropylenowej BOPP wykorzystywanej m.in. do produkcji opakowań. Umowa na dostawy surowca obowiązywać będzie w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku, a jej szacowana wartość bazująca na aktualnych warunkach rynkowych (cena propylenu, granulatu polipropylenowego oraz kurs EUR/PLN) wynosi około 174 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.