ENG

Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent” ) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 roku, podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych (dalej: Proces), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

W ramach Procesu, Zarząd Spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności:

  • dokonał oceny poszczególnych segmentów działalności oraz perspektyw ich rozwoju, mając na uwadze aktualne uwarunkowania rynkowe i prawne,
  • dokonał analizy sytuacji finansowej segmentów wchodzących w skład grupy kapitałowej pod względem ich znaczenia dla długoterminowego rozwoju grupy kapitałowej, w tym w szczególności oceny procesów dezinwestycyjnych lub dokonania transakcji o innej strukturze właścicielskiej.
  • przeanalizował potencjalne cele – inwestycje rzeczowe i/lub kapitałowe, biorąc pod uwagę m.in. możliwość:
    • powiększenia dostępnego wachlarza produktów w Segmencie Systemów Aluminiowych oraz wejścia na nowe rynki w tym obszarze,
    • pozyskania nowych kompetencji w Segmencie Wyrobów Wyciskanych,
    • umocnienia pozycji na europejskim rynku folii polipropylenowej przez Segment Opakowań Giętkich,
  • przeprowadził ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta z uwzględnieniem prowadzonej polityki dywidendowej

W wyniku przeprowadzonego Procesu, Zarząd Spółki podjął decyzję o kontynuowaniu dalszej ekspansji Grupy Kapitałowej Emitenta w oparciu o posiadane aktywa.

W ocenie Zarządu podjęta decyzja w zakresie dalszego rozwoju pozwoli grupie kapitałowej Grupy Kęty S.A. utrzymać status lidera na rynku krajowym w obszarze przetwórstwa aluminium i produkcji opakowań giętkich oraz umacniać pozycję na rynkach zagranicznych. Jednocześnie obrana ścieżka rozwoju pozwoli utrzymać bezpieczną sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta i pozostawać bez wpływu na realizowaną politykę dywidendową, co w konsekwencji powinno w największym stopniu zabezpieczać interesy akcjonariuszy Spółki w długim terminie.

Rezultaty i wnioski z zakończonego Procesu posłużą również Zarządowi do opracowania Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta na lata 2020-2025, która przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2020 r.