ENG

Wstępne wyniki IV kwartału

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników IV kw. 2017 r.

Zarząd potwierdza, iż koniunktura utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Sprzyja to rozwojowi sprzedaży zarówno na krajowym rynku, jak i na pozostałych rynkach europejskich. Szacowana dynamika przychodów ze sprzedaży jest jeszcze lepsza niż w III kw., w którym z reguły notowano najlepsze wyniki. Sytuacja ta może potwierdzać założenia, że w kolejnym roku popyt nie zwolni i będzie możliwy dalszy rozwój rynku. W poszczególnych segmentach Grupy Kapitałowej odnotowano w IV kw. 2017 następujące wzrosty przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku:

  • Segment Wyrobów Wyciskanych – wzrost o 16%
  • Segment Systemów Aluminiowych – wzrost o 14%
  • Segment Opakowań Giętkich – wzrost o 30%

Wg szacunków Zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 650 mln zł, czyli o 18% większy niż w analogicznym okresie 2016 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny IV kw. wzrośnie z 50,2 mln zł w zeszłym roku do ok. 60,0 mln zł (+20%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 83,8 w zeszłym roku do 92,0 mln zł (+10%). Saldo działalności finansowej w IV kw (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w IV kw. 2016 roku saldo wyniosło -4,7 mln zł). Szacowany skonsolidowany zysk netto IV kw. wyniesie ok. 46 mln zł, czyli jedynie o 2 mln mniej niż w IV kw. poprzedniego roku, w którym rozpoznano ok. 11 mln zł aktywa na podatek dochodowy, co jednorazowo powiększyło zysk tego kwartału. Na koniec 2017 roku dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie wg szacunków wartość ok. 570 mln zł, a więc będzie o ok. 180 mln zł wyższy niż zanotowany po III kw. Głównymi przyczynami wzrostu zadłużenia jest wypłata drugiej części dywidendy oraz prowadzony program inwestycyjny.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

4 kwartał 2016 4 kwartał 2017
(prognoza)
zmiana
średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,38 4,23 -3%
średni kurs USD/PLN w kwartale 4,07 3,60 -12%
średnia cena aluminium 3M w kwartale 1709 USD/t 2109 USD/t +23%