ENG

Wstępne prognozy wyników II kwartału

Zarząd Grupy Kęty SA zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników II kwartału 2016 r.

W tym okresie utrzymywała się dobra koniunktura zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych obsługiwanych przez spółki grupy kapitałowej. Miało to swoje przełożenie zarówno na prognozowaną dynamikę sprzedaży jak i osiągane marże. Zgodnie z szacunkami Zarządu najwyższą dynamikę w drugim kwartale osiągnie Segment Systemów Aluminiowych (ok. 20%) oraz Segment Opakowań Giętkich (ok. 15%). Przychody Segmentu Wyrobów Wyciskanych zwiększą się o ok. 3%, jednak biorąc pod uwagę fakt utrzymujących się niskich cen aluminium na rynkach światowych (12% spadek w USD i ok. 8% w PLN) realny wzrost wyniósł ok. 10% (po uwzględnieniu spadku cen surowca). Sprzedaż pozostałych (mniejszych) segmentów osiągnęła poziom porównywalny do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą ok. 550 mln zł, czyli będą wyższe o 11% od wielkości zeszłorocznych.

Według szacunków Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny drugiego kwartału wzrośnie z 62,2 mln zł w zeszłym roku do ok. 70 mln zł (+12%) w roku bieżącym.

Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 84,2 mln zł do ok. 95 mln zł (również wzrost o ok. 12%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w drugim kwartale 2015 roku saldo wyniosło +5,9 mln zł). W wynikach bieżącego kwartału zostanie uwzględnione 25 mln zł aktywa na podatek odroczony z tyt. projektu realizowanego w specjalnej strefie ekonomicznej, co podwyższy wynik tego okresu. W efekcie Zarząd szacuje, iż skonsolidowany zysk netto w porównaniu do drugiego kwartału 2015 roku wzrośnie z poziomu 57,6 mln zł do ok. 77 mln zł, co oznacza ponad 30% wzrost. Na koniec czerwca 2016 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie wg szacunków do 320 mln zł.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

  • 2 kwartał 2015 2 kwartał 2016(prognoza) Zmiana
  • średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,09 4,36 +6%
  • średni kurs USD/PLN w kwartale 3,69 3,86 +4%
  • średnia cena aluminium 3M w kwartale 1787 USD/t 1582 USD/t -12%