ENG

Wstępne prognozy wyników drugiego kwartału 2018r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników drugiego kwartału 2018 r.

Pomimo zawirowań na rynku aluminium, spowodowanych wprowadzeniem przez USA ceł importowych na aluminium i półprodukty z aluminium oraz amerykańskimi sankcjami nałożonymi na firmę Rusal, popyt w drugim kwartale utrzymał się na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu moce produkcyjne przez cały czas wykorzystane są blisko poziomów maksymalnych, co ma przełożenie na osiągane przez segmenty wyniki. W poszczególnych Segmentach Grupy Kapitałowej szacowany wzrost sprzedaży będzie kształtował się w następujący sposób.

  • Segment Wyrobów Wyciskanych – wzrost o 6%
  • Segment Systemów Aluminiowych – wzrost o 10%
  • Segment Opakowań Giętkich – wzrost o 15%

Według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 735 mln zł (wzrost o 11%) a skonsolidowany zysk operacyjny kwartału wzrośnie z 81,4 mln zł w zeszłym roku do ok. 87 mln zł (+7%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 111 mln zł w zeszłym roku do 117 mln zł (+5%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w drugim kwartale 2017 roku saldo wyniosło -1,6 mln zł). Szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 65 mln zł., czyli na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego. Na koniec kwartału dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie wg. szacunków wartość ok. 630 mln zł, a więc będzie o ok. 50 mln zł wyższy (+8%) niż zanotowany na koniec pierwszego kwartału 2018.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

2 kwartał 2017 2 kwartał 2018(prognoza) Zmiana
średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,22 4,25 1%
średni kurs USD/PLN w kwartale 3,83 3,58 -7%
średnia cena aluminium 3M w kwartale 1915 USD/t 2260 USD/t 18%