ENG

Wstępne prognozy wyników 3 kwartału 2017 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników trzeciego kwartału 2017 r.

W trzecim kwartale kontynuowane były pozytywne trendy dotyczące wzrostu sprzedaży w poszczególnych segmentach biznesowych Grupy Kapitałowej. Utrzymanie korzystnej koniunktury oraz przychody z nowych podmiotów Grupy owocują wzrostem sprzedaży zarówno na rynkach krajowym, jak i zagranicznych. Według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale szacowane są na poziomie 715 mln zł, czyli o 13% większym niż w analogicznym okresie 2016 roku. Segment Wyrobów Wyciskanych i Segment Systemów Aluminiowych szacują wzrost sprzedaży na poziomie ok. 10% natomiast Segment Opakowań Giętkich szacuje wzrost na poziomie 20%.

Wysokiej sprzedaży towarzyszyły wysokie rentowności. Według szacunków Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny trzeciego kwartału wzrośnie z 90,7 mln zł w zeszłym roku do ok. 98,0 mln zł (+8%) w roku bieżącym. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 117,8 mln zł do ok. 128,0 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 4 mln zł, (w trzecim kwartale 2016 roku saldo wyniosło -3,2 mln zł). Szacowany skonsolidowany zysk netto trzeciego kwartału wyniesie ok. 76 mln zł. (spadek o 10 mln w stosunku do poprzedniego roku). Zarząd przypomina, iż w trzecim kwartale 2016 roku rozpoznano ok. 15 mln zł aktywa na podatek dochodowy, co jednorazowo powiększyło zysk tego kwartału. Na koniec września 2017 roku dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie wg szacunków wartość ok. 440 mln zł, a więc o ok. 20% wyższy niż po sześciu miesiącach 2017 roku. Głównymi przyczynami wzrostu zadłużenia jest wypłata pierwszej części dywidendy oraz rekordowa sprzedaż i wiążąca się z tym konieczność finansowania kapitału pracującego.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

  • 3 kwartał 2016 3 kwartał 2017(prognoza) Zmiana
  • średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,34 4,25 -2%
  • średni kurs USD/PLN w kwartale 3,89 3,62 -7%
  • średnia cena aluminium 3M w kwartale 1633 USD/t 2025 USD/t 24%