ENG

Wstępne prognozy dotyczące wyników IV kwartału 2018

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników czwartego kwartału 2018 roku.

Popyt na rynku utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. W Segmencie Wyrobów Wyciskanych średnia długość oczekiwania na zamówienia na europejskim rynku wprawdzie powróciła do standardowo notowanych poziomów (3-4 tygodnie), ale jest to naturalny dla rynku poziom zadowalający zarówno producentów, jak i odbiorców profili aluminiowych. Na rynku nadal panuje optymizm odnośnie rozwoju sytuacji w kolejnym roku, co przekłada się na opinie, iż szacowany wzrost zapotrzebowania na profile aluminiowe w Europie w 2019 roku wyniesie co najmniej 2%. Analogicznie sytuacja przedstawia się w Segmencie Systemów Aluminiowych. Popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, a przyszłoroczne prognozy wskazują na stabilny kilkuprocentowy wzrost. Segment Opakowań Giętkich także osiąga kilkuprocentowe wzrosty pomimo bardzo wysokiego obłożenia mocy produkcyjnych. Podobnie jak w przypadku pozostałych dwóch segmentów szacuje się, że również rynek opakowań będzie w kolejnych latach rósł. Dla Europy tempo wzrostu rynku opakowań prognozowane jest na ok. 2%.

W czwartym kwartale szacowany wzrost sprzedaży w poszczególnych Segmentach będzie kształtował się w następujący sposób:

  • Segment Wyrobów Wyciskanych – wzrost o 12%
  • Segment Systemów Aluminiowych – wzrost o 15%
  • Segment Opakowań Giętkich – wzrost o 7%

Według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 740 mln zł (wzrost o 12%), a skonsolidowany zysk operacyjny kwartału dzięki utrzymaniu marży na podobnym do zeszłego roku poziomie wzrośnie do ok. 58 mln zł (+13%). Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 82 mln zł w zeszłym roku do 89 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w czwartym kwartale 2017 roku saldo wyniosło -1,2 mln zł). Zgodnie z założeniami w czwartym kwartale utworzono aktywo na podatek dochodowy z tytułu działalności w strefie ekonomicznej (głównie z tytułu projektu rozbudowy spółki Alupol Films) w kwocie 13 mln zł, co jednorazowo powiększyło wynik netto. Szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 56 mln zł., czyli będzie o 40% wyższy niż osiągnięty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Na koniec kwartału dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 800 mln zł, a więc będzie o ok. 14 mln zł wyższy niż zanotowany na koniec trzeciego kwartału 2018. Wzrost zadłużenia Grupy Kapitałowej wynika z realizowanego programu inwestycyjnego.

Wyniki prognozowane na czwarty kwartał oznaczają, iż Grupa Kapitałowa z nawiązką zrealizuje prognozy wyniku finansowego planowanego na 2018 rok. Ponieważ prognozowana nadwyżka nie przekroczy 10%, Zarząd Grupy Kęty S.A. nie będzie publikował odrębnej korekty prognoz 2018 opublikowanych 1 lutego 2018 roku.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

  • 4 kwartał 2017 4 kwartał 2018(prognoza) Zmiana
  • średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,23 4,30 +2%
  • średni kurs USD/PLN w kwartale 3,59 3,77 +5%
  • średnia cena aluminium 3M w kwartale 2119 USD/t 1983 USD/t -6%