ENG

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025

Zarząd Grupy Kęty S.A. przekazuje w załączeniu Strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025.