ENG

Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia spółki w Słowenii

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016 z 26 kwietnia 2016r. Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że spełnione zostały warunki zawieszające umowy nabycia 100% udziałów oraz sprzedaży i cesji wierzytelności spółki AHA EMMI Predelava aluminija, d.o.o. z siedzibą w Słowenii od jej właściciela spółki BAMC d.d. (Bank Assets Management Company) przez spółkę zależną ALUFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, w tym warunek główny, tj. w dniu 7 czerwca 2016 została wydana została zgoda słoweńskiej Agencję Ochrony Konkurencji (SCPA) na dokonanie koncentracji. W związku z powyższym w dniu 14 czerwca 2016r. doszło do przeniesienia własności udziałów oraz cesji wierzytelności z BAMC d.d. (Bank Assets Management Company) na rzecz ALUFORM Sp. z o.o.