ENG

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2016 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Grupy Kęty, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości do 60% skonsolidowanego zysku netto, który według wstępnych wyników finansowych wyniesie 207 mln zł (wynik przed badaniem biegłego rewidenta).  Wielkość dywidendy jest zgodna z nową polityką Spółki, ktora zakłada  wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie do 60% skonsolidowanego zysku netto.