ENG

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż Spółka powzięła w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2016 roku informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy rejestracji zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2016 roku. W związku z tym Spółka przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki.