ENG

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące rejestracji zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku. Nominalna wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 820 562, 50 zł.