ENG

Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za I kw. 2019 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników pierwszego kwartału 2019 r.

Pierwszy kwartał nie zmienił znacząco dobrego obrazu rynku z drugiej połowy 2018 roku. W Segmencie Wyrobów Wyciskanych tempo wzrostu rynku europejskiego szacuje się na prawie 2% w pierwszym kwartale roku, a producenci zakładają stabilny poziom zamówień w przyszłych okresach. Analogicznie sytuacja przedstawia się w Segmencie Systemów Aluminiowych. Popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, co przełożyło się na osiągniętą przez Segment dynamikę wzrostu. Również Segment Opakowań Giętkich notuje bardzo dobre wyniki w zakresie sprzedaży. Pomimo bardzo wysokiego obłożenia mocy produkcyjnych wypracowano ponad 10% dynamikę wzrostu wartości sprzedaży, co oznacza, wynik powyżej oczekiwań na rok bieżący.

W pierwszym kwartale szacowany wzrost sprzedaży w poszczególnych Segmentach będzie kształtował się w następujący sposób:

  • Segment Wyrobów Wyciskanych – wzrost o 7%
  • Segment Systemów Aluminiowych – wzrost o 20%
  • Segment Opakowań Giętkich – wzrost o 11%

Według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 770 mln zł (wzrost o 14%), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 73 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do zeszłorocznego. Spadek marży z działalności operacyjnej wynika głównie z opóźnienia w dostosowywaniu cen do wyższej bazy kosztowej w Segmencie Wyrobów Wyciskanych. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 105 mln zł w zeszłym roku do 107 mln zł w roku bieżącym (+2%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w analogicznym kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5,2 mln zł). Szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 53 mln zł., czyli będzie analogiczny z osiągniętym w poprzednim roku. Na koniec kwartału dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 750 mln zł, a więc będzie o ok. 25 mln zł wyższy niż zanotowany na koniec 2018 roku. Wzrost zadłużenia Grupy Kapitałowej wynika z realizowanego programu inwestycyjnego.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

  • 1 kwartał 2018 1kwartał 2019 (prognoza) Zmiana
  • średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,18 4,30 +3%
  • średni kurs USD/PLN w kwartale 3,40 3,79 +11%
  • średnia cena aluminium 3M w kwartale 2164 USD/t 1880 USD/t -13%