ENG

Projekt Aluprof S.A. na liście projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, w nawiązaniu do RB nr 23/2016 z dnia 17.06.2016r., o publikacji w dniu 10.10.2016 roku listy projektów wybranych do dofinasowania spełniających kryteria i minimalną liczbę punktów w programie „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Na tej liści znalazła się spółka zależna Aluprof S.A., która złożyła wniosek i przygotowała projekt pt. „Budowa Centrum Badań i Innowacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych systemów dla budownictwa”.

Przedmiotem wniosku jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 10,7 mln zł.

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że zgodnie z zapowiedzią wystąpi do Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA o zgodę na modyfikację strategii dla Segmentu Systemów Aluminiowych.