ENG

Powołanie spółki zależnej w Belgii

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku otrzymał informację od spółki zależnej ALUPROF S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o powołaniu przez nią na terytorium Belgii spółki kapitałowej o kapitale zakładowym równym 2.500.000,00 EUR (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy).  Celem nowopowstałej spółki jest rozwinięcie sprzedaży systemów roletowych i aluminiowych w krajach Beneluksu i Północnej Francji  zgodnie ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. na 2015-2020, zakładającej dynamiczny rozwój sprzedaży na rynkach europejskich.