ENG

Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że w dniu 21 maja 2014 roku, Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą Grupy Kęty SA na kolejną kadencję w następującym składzie: Jerzy Marciniak, Maciej Matusiak, Paweł Niedziółka, Szczepan Strublewski, Jerzy Surma.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Grupy Kęty S.A. , nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec Grupa Kęty S.A. spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Grupa Kęty S.A. osób prawnych, oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Marciniak Jerzy

Pan Jerzy Marciniak jest absolwentem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwesytety Jagiellońskiego. Tytuł magistra matematyki otrzymał w 1973 roku. Ukończył Menadżerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w 1994 roku. W latach 1990-1998 pracował na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej i specjalnej. W latach 1999-2003 był dyrektorem Specjalistycznego Szpitala w Tarnowie, który po restrukturyzacji generuje dodatnie wyniki finansowe. W latach 2004-2013 był prezesem zarządu- dyrektorem generalnym spółek prawa handlowego. W latach 2008-2013 jako prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, wprowadził spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym okresie spółka dokonała trzech emisji akcji kapitałowych i zamiennej, przejęła cztery zakłady Wielkiej Syntezy Chemicznej i stała się drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Europie.
Był członkiem rad nadzorczych spółek: PZU Życie SA, ZEW Solina-Myczkowce SA, ZAK SA, ZCh Police SA, ZA Puławy SA, JRCH Sp. z o.o. W roku 2013 uznany został Prezesem Roku Spółek Giełdowych nagroda Byki i Niedźwiedzie Gazety Giełdy Parkiet, w roku 2011 wyróżniony przez Gazetę Finansową tytułem Finansista Roku.
Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2010 rok

Matusiak Maciej

Pan Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej w Łodzi. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych nr 1203; wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych obecnie KNF. W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA. Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego.
Pan Maciej Matusiak posiada następujące doświadczenie zawodowe:
– Od 02.2011 do chwili obecnej: K2 Internet S.A., Warszawa – członek Rady Nadzorczej,
– Od 05.2010 do chwili obecnej: Elstar Oils S.A., Elbląg – członek Rady Nadzorczej,
– Od 05.2007 do chwili obecnej: Drop S.A., Warszawa – członek Rady Nadzorczej,
– Od 10.2006 do chwili obecnej: Qumak-Sekom S.A., Warszawa – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu,
– Od 03.2006 do chwili obecnej: Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa – Prezes Zarządu
– Od 06.2004 do chwili obecnej: LPP S.A., Gdańsk – członek Rady Nadzorczej
– Od 06.2002 do chwili obecnej: Grupa KĘTY S.A., Kęty – Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu
– Od 02.2006 do 07.2006: Technologie Buczek S.A., Sosnowiec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
– Od 04.2005 do 12.2007: Eurofaktor S.A., Mysłowice – członek Rady Nadzorczej,
– Od 08.2004 do 06.2008: Wandalex S.A., Warszawa – członek Rady Nadzorczej,
– Od 04.1999 do 04.2002: Commercial Union Investment Management Polska S.A., Departament Zarządzania Aktywami – senior equity analyst
– Od. 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Wydział Inwestycji – equity analyst
– Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Wydział Zarządzania Aktywami – analityk finansowy
– Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA Biuro Zarządu, Wydział Inwestycji Kapitałowych – dealer papierów wartościowych, analityk finansowy

Niedziółka Paweł

Pan Paweł Niedziółka w 1998 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów, zaś w 2010r. stopień doktora habilitowanego. Od 01.01.1999r. do 30.04.2013r. zatrudniony w Katedrze Bankowości SGH, zaś od 01.05.2013r. w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Łącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. poprzednio związany z Credit Lyonnais Bank Polska i Bankgesellschaft Berlin. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów, Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną I nagrody nie przyznano, Przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach, Ekspert PARP z ramienia ZBP. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.

Strublewski Szczepan

Pan Szczepan Strublewski ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki obecnie SGH oraz The University of Kent w Canterbury. Swoją karierę zawodową zaczynał jako konsultant w EVIP International w Warszawie lata 1991-92. W latach 1992-1993 był konsultantem w Arthur Andersen w Dziale Audytu. W latach 1993-1996 pracował w SBC Warburg w Dziale Doradztwa Finansowego w Warszawie, a następnie w SBC Warburg w Departamencie Analiz Spółek Europejskich w Londynie 1996-1997, będąc odpowiedzialnym za analizę spółek notowanych na rynku polskim. W latach 1997-1998 pracował w ING Barings w Warszawie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych oraz Fuzji i Przejęć. Od 1998 do 2002 roku był zastępcą dyrektora w Dresdner Kleinwort Wasserstein. W latach 2003 – 2005 pracował jako niezależny konsultant przy transakcjach typu M&A i pozyskiwaniu finansowania. Od stycznia 2006 roku do września 2008 roku pełnił funkcję prezesa i dyrektora zarządzającego ABN AMRO Corporate Finance Polska Spółka z o.o. Od 2008 roku pełnił rolę partnera w Warsaw Equity Advisors. Od 2005 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA.

Surma Jerzy

Pan Jerzy Surma jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymał na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył program IFP w IESE Business School oraz Executive Program w MIT Sloan School of Management. Doktor Jerzy Surma w latach 1999-2006 pracował na stanowiskach kierowniczych w T-Systems Polska oraz IMG Information Management Polska, gdzie był dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego. W ramach konsultingu odpowiadał za wdrożenia systemów Business Intelligence, kontrolingu finansowego, re-inżynierię procesów biznesowych oraz doradztwo informatyczne w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i sieciach handlowych. W latach 2006-2009 współpracował z MCI Management jako członek rady nadzorczej w spółce One-2-one S.A. W latach 2009-2010 był członkiem rady nadzorczej w firmie Teta S.A. jako przedstawiciel funduszu inwestycyjnego Pioneer PEKAO. Od roku 2008 jest członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Grupie Kęty S.A. Od roku 2010 jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu i Ryzyka w banku BZ WBK. W latach 2011-14 pracował jako Visiting Professor w Harvard Business School oraz w University of Massachusetts Lowell. Obecnie jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie jest m.in. kierownikiem studiów podyplomowych Business Intelligence.