ENG

Powołanie nowych Członków Zarządu

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2017 roku powołała z dniem 1 stycznia 2018 roku Pana Piotra Wysockiego oraz Pana Tomasza Grelę na stanowisko Członka Zarządu Grupy Kęty S.A. Rozszerzenie składu Zarządu Grupy Kęty S.A. o osoby zarządzające dwoma największymi segmentami biznesowymi Grupy Kapitałowej wynika z rosnącej skali działania tychże segmentów, a tym samym Grupy Kapitałowej.

Pan Piotr Wysocki ma 49 lat, posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wydział Budownictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W Grupie Kęty S.A. pracuje od 2000 roku. Zaczynał pracę jako dyrektor handlowy, następnie w latach 2002-2008 był dyrektorem handlowym Segmentu Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty S.A. Od 2008 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy Kęty S.A., jednocześnie jest Prezesem Zarządu spółki zależnej Aluform Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Kęty pracował w latach 1998-2000 w Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. należącej do międzynarodowego koncernu Hydro Aluminium.

Pan Piotr Wysocki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotra Wysockiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Grela ma 44 lata, posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek: Technologia i zarządzanie w budownictwie oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek: Zarządzanie firmą.

Z Grupą Kapitałową Grupy Kęty S.A. związany jest zawodowo od 2002 roku. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego, Członka Zarządu Metalplast Bielsko S.A. Równocześnie w latach 2004-2008 był Prezesem Zarządu Metalplast Stolarka Sp. z o.o. Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Aluprof S.A., spółki w 100% należącej do Grupy Kety S.A. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Kapitałowej Grupy Kety S.A. pracował na stanowisku Dyrektora Handlowego/Dyrektora Logistyki w Farmakol S.A. oraz był kierownikiem zespołu ds. marketingu w spółce DOMBUD S.A.
Pan Tomasz Grela nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Tomasza Grelę nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.