ENG

Planowane zmiany w strukturze zarządzania Grupą Kapitałową

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w związku z planowanymi zmianami w strukturze zarządzania Grupą Kapitałową, Spółka zamierza, począwszy od publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku, prezentować wyniki spółek zależnych (Metalplast Stolarka Sp. z o.o. oraz ROMB SA) wchodzących dotychczas w skład Segmentu Usług Budowlanych oraz Segmentu Akcesoriów Budowlanych w ramach Segmentu Systemów Aluminiowych. Decyzja ta jest związana z pracami nad aktualizacją strategii Grupy Kapitałowej, która to aktualizacja zostanie zaprezentowana, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej spółki, przy okazji publikacji prognoz finansowych na 2017 rok.