ENG

Otrzymanie przez Alupol Packaging S.A. nowego zezwolenia na prowadzenie działalności w KSSE

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w dniu 11 lutego 2014 roku otrzymał informację, iż Alupol Packaging S.A., spółka w 100% zależna od Grupy Kęty S.A., otrzymała nowe zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zezwolenie nr 382 z dnia 11.02.2014 roku w oparciu o planowane przedsięwzięcie, w którego skład wchodzą m.in.: urządzenie typu ekstruder tandem wraz z urządzeniami do druku, laminacji i konfekcjonowania m.in. cięcia opakowań giętkich. Projekt ten będzie także obejmował modernizację i rozbudowę istniejących hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą techniczno-technologiczną.
Cała inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącego zakładu w KSSE w Tychach w latach 2014-2016, a jej wartość wyniesie od 44 do 66 mln zł. Powyższa inwestycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie zwiększenia mocy produkcyjnych Segmentu Opakowań Giętkich i jest zgodna z jego długookresową strategią rozwoju.
Alupol Packaging S.A. jest największym producentem opakowań giętkich w Polsce. Swoje wyroby dostarcza do takich potentatów, jak: Nestle, Unilever, Prymat, Mondelez Kraft Foods, Maspex, Mokate, Koninklijke Douwe Egberts Sara Lee, AB Foods, Perfetti Van Melle, Dr.Oetker, Rieber&Son, i wielu innych.