ENG

Nabycie słoweńskiej spółki produkcyjnej przez spółkę zależną

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną ALUFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach umowy nabycia 100% udziałów oraz sprzedaży i cesji wierzytelności spółki AHA EMMI Predelava aluminija, d.o.o. z siedzibą w Słoweńskiej Bystrzycy w Słowenii od jej właściciela spółki BAMC d.d. (Bank Assets Management Company).

W ramach transakcji ALUFORM przejmie 100% udziałów AHA EMMI oraz zobowiązania finansowe wobec właściciela za łączną cenę 2,5 mln EUR. Umowa została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi, z których najważniejszym jest otrzymanie odpowiedniej zgody wydanej przez słoweńską Agencję Ochrony Konkurencji (SCPA). Warunki muszą być spełnione najpóżniej w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Głównym przedmiotem działalności spółki AHA EMMI jest obróbka powierzchniowa i mechaniczna CNC profili aluminiowych dla odbiorców działających obszarach produkcji sprzętu AGD, przemysłu meblarskiego oraz wykończenia wnętrz. Spółka AHA EMMI w 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 23,3 mln EUR oraz wynik EBITDA w wysokości 0,7 mln EUR, łączne zobowiązania finansowe spółki na koniec 2015 wynosiły 7,1 mln EUR, zatrudnienie 343 osoby.

Spółka ALUFORM funkcjonuje w Grupie Kęty w strukturze Segmentu Wyrobów Wyciskanych, który w ramach realizowanej strategii systematyczne zwiększa udział profili przetworzonych w całkowitej sprzedaży. Dzięki zawartej transakcji SWW zwiększy sprzedaż do odbiorców działających w kluczowych dla AHA EMMI obszarach sprzedaży.