ENG

Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu Grupy Kęty S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz zmianę tego powiadomienia.

Zmiana powiadomienia dotyczy daty transakcji, rodzaju transakcji oraz miejsca transakcji.

Treść powiadomienia oraz jego zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.