ENG

Informacja o akceptacji przedłużenia finansowania

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016r. Spółka otrzymała potwierdzenie decyzji banku BGŻ BNP Paribas S.A. o przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy umowy kredytu obrotowego w  kwocie 100.000.000,00 PLN (umowa kredytu zawarta przez Spółki Grupy Kapitałowej z dnia 12 czerwca 2014r.). Finansowanie obejmuje również  spółki zależne: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o. o., Alupol Films Sp. z o.o., ROMB  S.A., Aluprof S.A. Metalplast Stolarka Sp. z o.o.  Kwota kredytu stanowi wspólny łączny poziom zadłużenia wyżej wymienionych spółek. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu wyżej wymienionej umowy.