ENG

Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że  w dniu 29 października 2018 roku podjął uchwałę dotyczącą akceptacji przedstawionych przez Bank PEKAO SA warunków kredytowania i podpisania wraz ze spółkami zależnymi:  Alupol Packaging SA, Aluprof SA, Aluform Sp. z o.o., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Alupol Films Sp. z o.o. , Aluminium Kety Emmi Predelava aluminija, d.o.o. umowy kredytowej z Bankiem  PEKAO SA  w wysokości 300 mln PLN na okres 12 miesięcy. Kwota kredytu stanowi wspólny limit kredytowy dla spółek:  Grupa Kęty SA, Alupol Packaging SA, Aluprof SA,  Aluform Sp. z o.o., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Alupol Films Sp. z o.o. , Aluminium Kety Emmi Predelava aluminija, d.o.o. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu wyżej wymienionej umowy. Zabezpieczeniem kredytu są weksle własne in blanco kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową.