ENG

Decyzja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o przedłużeniu finansowania

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2017 roku Spółka otrzymała potwierdzenie decyzji banku BGŻ BNP Paribas S.A. o przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy umowy kredytu obrotowego w  kwocie 100.000.000,00 PLN (umowa kredytu zawarta przez Spółki Grupy Kapitałowej z dnia 12 czerwca 2014r.). Finansowanie obejmuje również  spółki zależne: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o. o., Alupol Films Sp. z o.o., ROMB  S.A., Aluprof S.A. Kwota kredytu stanowi wspólny łączny poziom zadłużenia wyżej wymienionych spółek. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu wyżej wymienionej umowy.