ENG

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

  1. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 1 741 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 29,02% udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 18,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 730 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 28,83% udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 18,16 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
  3. OFE PZU „Złota Jesień” – 870 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 14,50% udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 9,13 głosów w ogólnej liczbie głosów.
  4. AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny – 591 866 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 9,86% udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,21% głosów w ogólnej liczbie głosów.
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska – 494 262 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 8,24% udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,19 % głosów w ogólnej liczbie głosów.