ENG

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 21 maja 2014r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Grupy Kęty S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 21 maja 2014 roku.

  1. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 1 691 276 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 33,42 % udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 18,11 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
  2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 600 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 31,62 % udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 17,14 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
  3. OFE PZU „Złota Jesień” – 921 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 18,20 % udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 9,86 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska – 376 760 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 7,45 % udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
  5. Government of Norway – 344 152 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 6,80 % udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,69 % głosów w ogólnej liczbie głosów.