ENG

Prezes Grupy Kęty jednym z najlepszych menadżerów spółek publicznych

SDG:

Prezes Zarządu Pan Dariusz Mańko zajął 8 miejsce w rankingu firmy Martis CONSULTING „Wycena polskich menadżerów TOP 30 edycja 2020”.

Czwartą już edycję rankingu przygotowała firma Martis CONSULTING. Analizie poddano prezesów największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40. Model szacujący wartości menadżerów dla spółek został oparty o trzy czynniki: dynamikę kursu akcji, dynamikę wzrostu EBITDA oraz ekspercką ocenę kompetencji menadżera.

W ogólnej klasyfikacji Prezes Grupy Kęty Pan Dariusz Mańko zajął 8 miejsce i awansował o 15 pozycji w stosunku do rankingu z 2019 roku.

Również 8 pozycję zajął Pan Prezes Dariusz Manko pod względem kompetencji menadżerskich, uzyskując ocenę 9/10 (wpływ na ocenę miały nagrody i wyróżnienia oraz spostrzeżenia i oceny konsultantów współpracujących z firmą Martis CONSULTING (10 osób).

W kategorii dynamika kursu akcji Prezes Grupy Kęty został sklasyfikowany na 14 miejscu (awans o 10 pozycji względem 2019 r.) z wyceną na poziomie ponad 102 mln zł.

GRATULUJEMY!