ENG

Pracownicy- najważniejsza grupa interesariuszy. Nowy benefit w Grupie Kęty S.A.

SDG:

Grupa Kapitałowa dąży w swoich ambicjach do budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Sukcesywnie poszerza wachlarz benefitów dla pracowników. Od nowego roku w Grupie Kęty S.A. wprowadzony zostaje nowy, z jednej strony ukierunkowany na work life balance, z drugiej doceniający pracowników z wieloletnim stażem. Grupa Kęty S.A. przygotowała dodatkowy dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników ze stażem powyżej 5 lat, oraz dwa dodatkowe dni dla pracowników ze stażem powyżej 10 lat.