ENG

Podziękowania dla Grupy Kęty S.A. za wsparcie środowiska medycznego w walce z COVID

SDG:

Podczas spotkania z paczkami mikołjkowymi w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym Dyrekto Pogotowia Wojciech Waligóra przekazał na ręce Pana Prezesa Dariusza Mańko i Dyrektora Piotra Wysockiego symboliczne podziękowa za wsparcie Pogotowia w pierwszej fali pandemii.

„Bohaterami są nie tylko medycy, dziękujemy za pomoc w walce z COVID-19 Dyrektor i Pracownicy Bielskiego pogotowia ratunkowego”.