Polityki wyboru i współpracy z firmami audytorskimi

AAA

Grupa Kęty S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poddaje swoje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe przeglądom oraz badaniom przeprowadzanym przez firmę audytorską. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki powinien być realizowany w oparciu o następujące zasady:

  1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego wybierany jest w drodze postępowania przetargowego przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej. Decyzja o wyborze podejmowana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej.
  2. Dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania, Rada Nadzorcza Grupa Kęty S.A. zwraca uwagę na posiadane doświadczenie zespołu audytowego w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Istotnym elementem przy wyborze firmy audytorskiej jest jej doświadczenie w obszarach hedgingu finansowego, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz kontroli z zakresu IT i Corporate Governance.
  3. Wybór jest dokonywany z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej oraz analizy prac realizowanych przez nią w Spółce, a wykraczających poza zakres badania sprawozdania finansowego celem uniknięcia konfliktu interesów (zachowanie bezstronności i niezależności).
  4. Podstawą prowadzonego badania przez biegłego rewidenta są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz wymogi Giełdy Papierów Wartościowych. Celem przeprowadzonego badania jest wyrażenie przez firmę audytorską opinii wraz z raportem w wersji polskiej i angielskiej o zgodności z zastosowanymi zasadami rachunkowości i rzetelności przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej wyniku finansowego Spółki.
  5. Rada Nadzorcza kieruje się zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident może wykonywać czynności rewizji finansowej w okresie nie dłuższym niż pięć lat, a ponowienie współpracy może nastąpić dopiero po upływie 3 lat. 

 

Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych
Pobierz PDF
Procedura wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania ustawowego sprawozdań finansowych
Pobierz PDF
Polityka świadczenia przez firmę audytorską  dozwolonych usług nie będących badaniem
Pobierz PDF

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu