Raporty bieżące

AAA

Przejdź do archiwum

Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego19 października 2020
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H16 października 2020
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H15 października 2020
Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy15 października 2020
Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW5 października 2020
Rejestracja przez sąd zmiany statutu2 października 2020
Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie24 września 2020
Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą - korekta11 września 2020
Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą10 września 2020
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H8 września 2020
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H8 września 2020
Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW31 sierpnia 2020
Aktualizacja prognozy wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.24 sierpnia 2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.20 sierpnia 2020
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady N20 sierpnia 2020
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy20 sierpnia 2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte20 sierpnia 2020
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.19 sierpnia 2020
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.17 sierpnia 2020
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia14 sierpnia 2020
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia13 sierpnia 2020
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.13 sierpnia 2020
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.11 sierpnia 2020
Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.10 sierpnia 2020
Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego10 sierpnia 2020
Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień"6 sierpnia 2020
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H4 sierpnia 2020
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H31 lipca 2020
Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW23 lipca 2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.23 lipca 2020
Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą15 lipca 2020
Uchwała zarządu w sprawie akceptacji warunków i podpisania aneksu do umowy przedstawionych przez bank PKO BP S.A.14 lipca 2020
Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego7 lipca 2020
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H3 lipca 2020
Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.3 lipca 2020
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H3 lipca 2020
Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.29 czerwca 2020
Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 2 kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie24 czerwca 2020
Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW24 czerwca 2020
Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.3 czerwca 2020
Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.2 czerwca 2020
Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.19 maja 2020
Zmiana w kalendarzu korporacyjnym29 kwietnia 2020
Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego3 kwietnia 2020
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H1 kwietnia 2020
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H31 marca 2020
Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące potencjalnego wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalno24 marca 2020
Warunkowa rejestracja akcji serii G i H w KDPW13 marca 2020
Prognoza wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.5 lutego 2020
Korekta prognozy na 2019 rok31 stycznia 2020
Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego31 stycznia 2020
Wybór firmy audytorskiej29 stycznia 2020
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku15 stycznia 2020
Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r.18 grudnia 2019
Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu aneksu do umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA29 października 2019
Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP29 października 2019
Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. za trzeci kw. 2019 r.25 września 2019
Powołanie nowego Członka Zarządu Grupy Kęty S.A.18 września 2019
Wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą14 sierpnia 2019
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H12 sierpnia 2019
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H9 sierpnia 2019
Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW8 sierpnia 2019
Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW18 lipca 2019
Rejestracja przez sąd zmiany statutu16 lipca 2019
Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego4 lipca 2019
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.2 lipca 2019
Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za drugi kw. 2019 r.26 czerwca 2019
Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.14 czerwca 2019
Wykup obligacji i ich umorzenie11 czerwca 2019
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.10 czerwca 2019
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu7 czerwca 2019
Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych5 czerwca 2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.30 maja 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 30 maja 2019 r.30 maja 2019
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.30 maja 2019
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia28 maja 2019
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu21 maja 2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.25 kwietnia 2019
Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą3 kwietnia 2019
Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za I kw. 2019 r.27 marca 2019
Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP26 lutego 2019
Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z 6 lutego 2019 roku8 lutego 2019
Prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok6 lutego 2019
Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej23 stycznia 2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku7 stycznia 2019
Wstępne prognozy dotyczące wyników IV kwartału 201819 grudnia 2018
Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA29 października 2018
Wstępne wyniki trzeciego kwartału 2018 roku26 września 2018
Wykup obligacji serii H i ich umorzenie2 lipca 2018
Decyzja Zarządu o zaakceptowaniu umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.26 czerwca 2018
Wstępne prognozy wyników drugiego kwartału 2018r.26 czerwca 2018
Ostateczna wysokość dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok4 czerwca 2018
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii4 czerwca 2018
Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych22 maja 2018
Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów21 maja 2018
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 201816 maja 2018
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku24 kwietnia 2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2018 roku24 kwietnia 2018
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2017 rok24 kwietnia 2018
Wykup obligacji i ich umorzenie23 kwietnia 2018
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.23 kwietnia 2018
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.23 kwietnia 2018
Zgłoszenie projektu uchwały przez uprawnionego Akcjonariusza AVIVA OFE AVIVA BZ WBK20 kwietnia 2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.29 marca 2018
Zmiana proponowanego terminu wypłaty drugiej raty dywidendy29 marca 2018
Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2017 rok28 marca 2018
Powołanie Członka Zarządu28 marca 2018
Powołanie Zarządu Spółki X kadencji28 marca 2018
Wstępne wyniki I kwartału 201826 marca 2018
Podpisanie umów kredytowych z mBankiem S.A.22 lutego 2018
Skonsolidowane prognozy wyników 2018 roku1 lutego 2018
Rekomendacja Zarządu dot. proponowanej wysokości dywidendy za 2017 rok1 lutego 2018
Uchwała Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytu obrotowego26 stycznia 2018
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR25 stycznia 2018
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G24 stycznia 2018
Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych12 stycznia 2018
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR10 stycznia 2018
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku21 grudnia 2017
Wstępne wyniki IV kwartału20 grudnia 2017
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego11 grudnia 2017
Powołanie nowych Członków Zarządu7 grudnia 2017
Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów23 listopada 2017
Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytowej z Bankiem PKO BP13 listopada 2017
Decyzja Banku PEKAO SA o przyznaniu kredytu obrotowego27 października 2017
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.26 października 2017
Wykup obligacji i ich umorzenie26 października 2017
Aktualizacja planu inwestycyjnego zawartego w Strategii 202012 października 2017
Decyzja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o przedłużeniu finansowania29 września 2017
Aneks do umowy o przedłużeniu finansowania z Bankiem PKO BP29 września 2017
Wstępne prognozy wyników 3 kwartału 2017 roku22 września 2017
Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów8 września 2017
Ostateczna wysokość dywidendy20 lipca 2017
Przydział emisji obligacji imiennych na rzecz mBank SA14 lipca 2017
Rejestracja zmian Statutu Grupy Kęty SA11 lipca 2017
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G7 lipca 2017
Aneks do umowy kredytu27 czerwca 2017
Wstępne wyniki drugiego kwartału 201722 czerwca 2017
Wybór oferty Aluprof S.A. do realizacji aluminiowo-szklanych ścian osłonowych na inwestycji Mennica Legacy Tower5 czerwca 2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku31 maja 2017
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku31 maja 2017
Powołanie osób na nową kadencję31 maja 2017
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2016 rok31 maja 2017
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"23 maja 2017
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Allianz Polska OFE12 maja 2017
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK11 maja 2017
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK11 maja 2017
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE10 maja 2017
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE10 maja 2017
Zgłoszenie kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE10 maja 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.27 kwietnia 2017
Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2016 rok6 kwietnia 2017
Wstępne wyniki I kwartału 201722 marca 2017
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego15 marca 2017
Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych8 marca 2017
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego13 lutego 2017
Wykup obligacji i ich umorzenie10 lutego 2017
Powiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.9 lutego 2017
Powiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.9 lutego 2017
Aktualizacja planu strategicznego Strategia 20207 lutego 2017
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy7 lutego 2017
Prognoza wyników na 2017 rok oraz wstępne wyniki 2016 roku7 lutego 2017
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy7 lutego 2017
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G26 stycznia 2017
Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych24 stycznia 2017
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A17 stycznia 2017
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku9 stycznia 2017
Wstępne wyniki czwartego kwartału 2016 roku22 grudnia 2016
Rozpoczęcie procesu uruchamiania produkcji folii polipropylenowej BOPP i produkcji cylindrów drukarskich w Alupol Films28 listopada 2016
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.28 listopada 2016
Potwierdzenie decyzji banku o przedłużeniu oraz zwiększeniu kwoty kredytu28 października 2016
Projekt Aluprof S.A. na liście projektów wybranych do dofinansowania10 października 2016
Umowa o kredyt inwestycyjny spółki zależnej Aluprof S.A.10 października 2016
Informacja o akceptacji przedłużenia finansowania30 września 2016
Zmiana prognozy wyników na 2016 rok21 września 2016
Wstępne wyniki III kwartału 2016 roku21 września 2016
Komentarz Zarządu do informacji medialnych na temat zdarzenia w zakładzie w Tychach8 września 2016
Informacja o akceptacji przedłużenia finansowania9 sierpnia 2016
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.2 sierpnia 2016
Planowane zmiany w strukturze zarządzania Grupą Kapitałową28 czerwca 2016
Wstępne prognozy wyników II kwartału23 czerwca 2016
Rejestracja zmian w Statucie Spółki20 czerwca 2016
Wniosek spółki zależnej Aluprof o dofinansowanie inwestycji17 czerwca 2016
Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia spółki w Słowenii15 czerwca 2016
Powołanie spółki zależnej w Niemczech13 czerwca 2016
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G16 maja 2016
Korekta raportu bieżącego 19/2016 - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu13 maja 2016
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie12 maja 2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 12 maja 201612 maja 2016
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu12 maja 2016
Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza2 maja 2016
Nabycie słoweńskiej spółki produkcyjnej przez spółkę zależną26 kwietnia 2016
Wybór biegłego rewidenta14 kwietnia 2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają byc przedmiotem obrad tego Zgromadzenia13 kwietnia 2016
Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki4 kwietnia 2016
Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy31 marca 2016
Znacząca umowa30 marca 2016
Wstępne wyniki I kwartału 201624 marca 2016
Nabycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki nie będącą członkiem zarządu22 marca 2016
Wykup obligacji i ich umorzenie22 marca 2016
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy10 lutego 2016
Prognoza wyników finansowych na 2016 rok oraz wstępne wyniki za 2015 r.10 lutego 2016
Otrzymanie przez Alupol Films Sp. z o.o. kolejnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny1 lutego 2016
Znacząca umowa20 stycznia 2016
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku5 stycznia 2016
Nabycie przedsiębiorstwa od spółki zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej23 grudnia 2015
Wstępne wyniki IV kwartału 201522 grudnia 2015
Zbycie udziałów w spółce zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej16 grudnia 2015
Aneks do znaczącej umowy30 października 2015
Aneks do znaczącej umowy30 września 2015
Wstępne wyniki III kw. 2015r.24 września 2015
Znacząca umowa23 lipca 2015
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki22 lipca 2015
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS13 lipca 2015
Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej13 lipca 2015
Wstępne wyniki II kw. 2015r.26 czerwca 2015
Emisja obligacji imiennych26 czerwca 2015
Ustalenie ostatecznej wysokości dywidendy19 czerwca 2015
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F15 czerwca 2015
Powołanie spółki zależnej w Belgii3 czerwca 2015
Wykup obligacji i ich umorzenie3 czerwca 2015
Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych1 czerwca 2015
Rejestracja zmian w Statucie Spółki26 maja 2015
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą21 maja 2015
Wykup obligacji i ich umorzenie19 maja 2015
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą19 maja 2015
Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą13 maja 2015
Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą7 maja 2015
Znacząca umowa30 kwietnia 2015
Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki29 kwietnia 2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 roku23 kwietnia 2015
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.23 kwietnia 2015
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.23 kwietnia 2015
Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza ING OFE10 kwietnia 2015
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza7 kwietnia 2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia27 marca 2015
Zamierzone zmiany w Statucie Spółki27 marca 2015
Program opcji menedżerskich27 marca 2015
Powołanie osób zarządzających24 marca 2015
Opinia Rady Nadzorczej do wniosku zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy24 marca 2015
Wstępne prognozy I kwartału 2015 roku24 marca 2015
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego13 marca 2015
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki4 marca 2015
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy10 lutego 2015
Zatwierdzenie podstawowych założeń Strategii 202010 lutego 2015
Prognoza wyników finansowych na 2015 rok oraz wstępne wyniki za 2014 r.10 lutego 2015
Otrzymanie przez Alupol Films Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny6 lutego 2015
Znacząca umowa30 stycznia 2015
Zbycie akcji przez Akcjonariusza do poziomu poniżej 5%20 stycznia 2015
Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki19 stycznia 2015
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F13 stycznia 2015
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku9 stycznia 2015
Nabycie znacznego pakietu akcji9 stycznia 2015
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku9 stycznia 2015
Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych29 grudnia 2014
Wstępne wyniki IV kwartału 2014r.18 grudnia 2014
Zakończenie postępowania likwidacyjnego wobec spółki zależnej Impet Sp.z o.o.16 grudnia 2014
Znacząca umowa11 grudnia 2014
Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną8 grudnia 2014
Znacząca umowa8 grudnia 2014
Wykup obligacji od Osób Uprawnionych i ich umorzenie5 grudnia 2014
Powołanie spółki Alupol Films Sp. z o.o.1 grudnia 2014
Nowa inwestycja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej18 listopada 2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego23 października 2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego2 października 2014
Znacząca umowa1 października 2014
Zwiększenie stanu posiadania akcji Grupa Kęty S.A. do powyżej 5%26 września 2014
Wstępne wyniki III kwartału 2014 roku25 września 2014
Utworzenie joint-venture na terenie USA11 września 2014
Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa spółki niebędącą członkiem zarządu3 września 2014
Korekta prognozy wyników na 2014 rok7 sierpnia 2014
Zarejestrowanie spółki zależnej Aluprof System USA, Inc.29 lipca 2014
Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki7 lipca 2014
Wykup obligacji serii D i ich umorzenie1 lipca 2014
Wstępna prognoza wyników II kwartału24 czerwca 2014
Nabycie aktywów przez spółkę zależną17 czerwca 2014
Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej16 czerwca 2014
Umowa nabycia aktywów przez spółkę zależną12 czerwca 2014
Znacząca umowa12 czerwca 2014
Ustalenie ostatecznej wysokości dywidendy9 czerwca 2014
Zwiększenie stanu posiadania akcji Grupy Kęty S.A. do poziomu powyżej 5%3 czerwca 2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 21 maja 2014 roku22 maja 2014
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A22 maja 2014
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 21 maja 2014r.22 maja 2014
Powołanie osób nadzorujących22 maja 2014
Powołanie spółki zależnej Grupa Kety Italia s.r.l22 maja 2014
Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych16 maja 2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego6 maja 2014
Wykup obligacji od Osób Uprawnionych i ich umorzenie25 kwietnia 2014
Nabycie akcji przez osoby zobowiązane25 kwietnia 2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.23 kwietnia 2014
Opinia Rady Nadzorczej do wniosku zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy10 kwietnia 2014
Zbycie akcji przez znaczącego akcjonariusza do poziomu poniżej progu 5%9 kwietnia 2014
Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą3 kwietnia 2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki1 kwietnia 2014
Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki1 kwietnia 2014
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2013 rok31 marca 2014
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku27 marca 2014
Wstępna prognoza wyników I kwartału 2014r.25 marca 2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki24 marca 2014
Wstepne wyniki za I kwartał 200621 marca 2014
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E5 marca 2014
Rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych24 lutego 2014
Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną13 lutego 2014
Otrzymanie przez Alupol Packaging S.A. nowego zezwolenia na prowadzenie działalności w KSSE11 lutego 2014
Wykup obligacji od Osób Uprawnionych i ich umorzenie11 lutego 2014
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E10 lutego 2014
Znacząca umowa7 lutego 2014
Prognoza wyników finansowych na 2014 rok oraz wstępne wyniki za 2013 r.6 lutego 2014
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy6 lutego 2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki1 lutego 2014
Rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych29 stycznia 2014
Wykup obligacji i ich umorzenie24 stycznia 2014
Wykup obligacji od Osoby Uprawnionej i ich umorzenie21 stycznia 2014
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki20 stycznia 2014
Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki17 stycznia 2014
Wykup obligacji od Osoby Uprawnionej i ich umorzenie15 stycznia 2014
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F14 stycznia 2014
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku9 stycznia 2014
Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych2 stycznia 2014

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu