ENG

Oszczędzajmy wodę – dobre praktyki!

Wszyscy mamy wpływ za otaczające nas środowisko i zasoby naturalne, w tym wodę. Prezentujemy kilka dobrych praktyk w zakresie zużycia wody dla każdego indywidualnego konsumenta.

Na stronach 53-55 raportu za 2020 rok przeczytacie również o podejściu Grupy Kapitałowej do zarządzania gospodarką wodną.

https://www.grupakety.com/Media/files/Sprazwozdanie_Zarzadu_2020.pdf