ENG

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Wraz z liberalizacją Rynku Energii Grupa KĘTY S.A rozpoczęła zakupy energii elektrycznej na wolnym rynku optymalizując koszty.

Jako jedna z niewielu firm rozpoczęła pozataryfowe zakupy energii elektrycznej na zasadach TPA. W 2011 roku, mając na względzie nowe uregulowania prawne oraz stan organizacji obrotu i dystrybucji energii elektrycznej i paliwa gazowego w Grupie KĘTY S.A., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przychylił się do wniosku Grupy KĘTY S.A., wyznaczając ją Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazowego.

Wyniki wyszukiwania