ENG

Nowa prognoza 2016

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w związku z dotychczasowym poziomem realizacji budżetu 2016 roku oraz optymistycznymi prognozami na IV kwartał, podjął decyzję o podwyższeniu prognozy skonsolidowanego zysku operacyjnego (EBIT), skonsolidowanego zysku EBITDA oraz skonsolidowanego zysku netto opublikowanych w raporcie nr 4/2016 z dnia 10 lutego br. Ponadto w związku z przesunięciem części projektów inwestycyjnych oraz płatności na rok 2017 zarząd aktualizuje prognozowaną wartość wydatków inwestycyjnych. Nowe wielkości ilustruje poniższa tabela.

Powyższa korekta zakłada, iż na dzień 31 grudnia 2016 r. kursy: EUR/PLN wyniesie 4,30 natomiast kurs USD/PLN wyniesie 3,85.

(w mln zł) prognoza korekta zmiana
Sprzedaż 2 145,00 2 255,00 +5%
EBIT 250 293 +17%
EBITDA 360 397 +10%
Zysk netto 245 279 +14%
Inwestycje 359 310 -14%