ENG

„Nowa normalność” w czasie pandemii – praktyki online dla studentów AGH.

SDG:

Po raz pierwszy w historii naszej Firmy zorganizowaliśmy zdalne praktyki zawodowe dla studentów. Grupa Kęty S.A. przyjęła propozycję Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i przeprowadziła warsztaty online za pośrednictwem Uczelnianej Platformy e-Learningowej. Pod kierownictwem Dyrektora Produkcji Rafała Hubickiego specjalnie powołany do tego projektu zespół pracowników przygotował materiał dydaktyczny.

Projekt bardzo się udał. W praktykach uczestniczyło aż 17 studentów i wszyscy uzyskali zaliczenie w terminie! Cieszymy się, że wspólnie z AGH mogliśmy wziąć udział w tym projekcie, dziękujemy Uczelni za zaproszenie, a Studentom życzymy powodzenia!