ENG

Najbardziej proekologiczny biurowiec w Polsce w systemach ALUPROF

Spółka należąca do Grupy Kapitałowej – Aluprof SA w Polityce Klimatycznej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A przyjęła, m.in. zobowiązanie zwiększenia udziału systemów aluminiowych Aluprof w inwestycjach certyfikowanych, pasywnych, energooszczędnych o 20% do roku 2025 (rok bazowy 2020). Konsekwentnie dąży do realizacji celu. Z dumą prezentujemy Krakowski budynek biurowy AFI V. Offices. Otrzymał on prestiżowy certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding w fazie realizacji inwestycji i przekazania budynku do użytkowania, zdobywając ocenę na poziomie 98,87 procent. Biurowiec jest w tym momencie najbardziej proekologicznym budynkiem w Polsce i drugim na świecie. Został zaprojektowany z myślą o ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Budynek ten jest szczególny, gdyż na dachach zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, w środku natomiast znajdować będzie się kotłownia na paliwo gazowe. Poza tym w budynku zainstalowany zostanie specjalny system wentylacji wraz z filtrami powietrza.

W inwestycji wykorzystano systemy marki Aluprof (MB-59S Casement, MB-77HS, MB-86, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT)

Więcej o obiekcie:

aluprof.eu

urbanity.pl

Gazeta Krakowska