ENG

Na mocnym plusie

Od początku 2020 roku Grupa Kęty wypracowała 333,2 mln skonsolidowanego zysku netto oraz 421,5 mln zł zysku operacyjnego  przy przychodach na poziomie 2 636,8 mln zł. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w dalszym ciągu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a wszystkie segmenty biznesowe zanotowały wzrost wolumenu sprzedaży, co zaowocowało wzrostem EBITDA we wszystkich segmentach. Zarząd podtrzymał prognozę wyników na 2020 rok.