ENG

Miło nam poinformować, iż oddajemy w Państwa ręce Raport Roczny 2015 Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., który wzbogacony został o oświadczenie o danych niefinansowych

To dla nas ważne wydarzenie. Po raz pierwszy w sposób sformalizowany odnieśliśmy się do kwestii społecznego zaangażowania i zrównoważonego rozwoju – mówi Monika Sobczak, Head of CSR w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Nasza Spółka od lat podąża w takim kierunku – tym razem po raz pierwszy zaraportowaliśmy dane z tego obszaru. Zgodnie z zasadą transparentności, która przyświeca komunikacji naszej firmy oświadczenie o danych niefinansowych, przygotowaliśmy kierując się wskaźnikami i wytycznymi standardu GRI.

To początek naszej drogi w samym raportowaniu danych niefinansowych. Podążając drogą jaką wyznacza nasz Kodeks Etyczny, który mówi:
Jesteśmy świadomi, iż nasze działania powinny podlegać ciągłemu procesowi rozwoju i doskonalenia, stąd jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i inspirację dobrymi praktykami otaczającego nas środowiska biznesowego z jednej strony, a z drugiej naszym zachowaniem, sposobem zarządzania staramy się dawać przykład innym uczestnikom rynku.

Będziemy ten proces rozwijać i doskonalić – dodaje M. Sobczak

link do strony raportu