ENG

Liderzy Społecznej Odpowiedzialności.

Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności przyznała  Grupie Kęty tytuł Laureata Programu w kategorii: Dobra Firma 2024.

Kapituła Programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem Grupy Kęty w upowszechnianie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w zakresie realizowanych programów odpowiedzialności społecznej, działaniach na rzecz lokalnych społeczności, wrażliwości ekologicznej.

Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad CSR. Równocześnie Program ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń biznesu społecznie odpowiedzialnego. Organizator: Redakcje Forum Biznesu, SpołecznieOdpowiedzialni.info oraz Biznes Trendy

Dziękujemy i obiecujemy dalsze zaangażowanie!