ENG

Laboratorium badawcze Aluprof z certyfikatem PCA

Dzięki certyfikatowi Polskiego Centrum Akredytacji laboratorium badawcze Aluprof jest teraz jednym z nielicznych w Europie akredytowanym laboratorium badawczym producenta systemów aluminiowych.

4 grudnia 2017 roku Centrum Badań i Innowacji Aluprof stało się oficjalną jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat wydawany przez PCA potwierdza wysoki poziom niezależności, bezstronności i kompetencji personelu pracującego w Centrum Badań i Innowacji Aluprof. – Dokument jest również świadectwem tego, że wyniki uzyskiwane przez laboratorium są miarodajne i niepodważalne – mówi Piotr Ciemała, kierownik jakości w  Centrum Badań i Innowacji Aluprof.  W czasie przygotowywania oceny końcowej PCA podkreśliło, że mocną stroną Centrum Badań i Innowacji jest zaangażowany personel oraz szybkie i kompetentne działanie, możliwe dzięki biegłej znajomości metod badawczych.

Laboratorium badawcze Aluprof to jednostka przeprowadzająca badania według europejskich (EN) i amerykańskich (ASTM, AAMA) norm badawczych. W jej skład wchodzi m.in. największa w Europie Środkowo-Wschodniej komora badawcza do badań okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych w zakresie badań szczelnościowych.

big_screenshot-21 big_screenshot-21