ENG

Koniunktura nie ustaje

Zgodnie z opublikowanymi szacunkami wyników finansowych za czwarty kwartał, skonsolidowane przychody wyniosły 740 mln zł i były wyższe o 12% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, co wynika w znacznym stopniu z utrzymującego się na rynku wysokiego popytu na profile aluminiowe. Co jest istotne, Grupie Kapitałowej udaje się cały czas utrzymywać marże na wysokim poziomie, przez co zysk operacyjny wzrósł o 13% w stosunku do czwartego kwartału ubiegłego roku i wyniósł ok. 58 mln zł, a zysk EBITDA w analizowanym okresie zwiększył się o 9% do 89 mln zł. Ponadprzeciętny wzrost o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowany został na poziomie  zysku netto, co spowodowane było głównie spodziewanym utworzeniem aktywa na podatek dochodowy z tytułu działalności w strefie ekonomicznej przez spółkę Alupol Films Sp. z o.o. w kwocie 13 mln zł. To przełożyło się na wzrost skonsolidowanego zysku netto do 56 mln zł.

Utrzymująca się cały czas dobra koniunktura w branży przetwórstwa aluminium oraz  opakowań giętkich pozwala z optymizmem patrzeć na nowy 2019 rok.