ENG

Grupa Kęty została wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR – nagrody Tygodnika Polityka, Delloite i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki rankingu oparte zostały o przeprowadzoną analizę działań firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2022 rok. Dokonana ocena działań z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego z ang. Environmental, Social, Governance – ESG pokazuje jak wysoko postawiona zostaje ustawiona poprzeczka przed biznesem.
Dziękujemy za wyróżnienie i deklarujemy kontynuację działań w obszarze ESG.
Pełny ranking tutaj