PL

Organy spółki

Zarząd

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pan Dariusz Mańko ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania, marketingu i ekonomii. W latach 1993-1996 pracował w firmie SAPA POLAND należącej do szwedzkiego koncernu SAPA, początkowo jako przedstawiciel handlowy, a następnie jako kierownik marketingu i rozwoju. Od 1996 roku związany jest zawodowo z Kętami. W latach 1996-1999 był dyrektorem Zakładu Prasowni ZML Kęty SA. Od 1999 do 2005 roku był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Aluprof SA. W latach 2000- 2005 był także Członkiem Zarządu Grupy KĘTY SA. Od 3 sierpnia 2005 pełni obowiązki Prezesa Zarządu.

Rafał Warpechowski

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pan Rafał Warpechowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration. W roku 2011 zakończył proces kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, w szczególności w zakresie raportowania, planowania, systemów informacji zarządczej oraz relacji inwestorskich zdobyte w międzynarodowych grupach kapitałowych notowanych na giełdach papierów wartościowych. Od 1 października 2019 roku jest Członkiem Zarządu Dyrektorem Finansowym Grupy KĘTY S.A. W latach 2008-2018 był Dyrektorem Wykonawczym ds. Planowania i Sprawozdawczości Grupy ORLEN, w latach 2003-2008 odpowiadał za obszar rachunkowości Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska), w latach 1998-2003 był Dyrektorem Finansowym ds. Planowania i Rozwoju Grupy Impexmetal, w latach 1996-1998 pracował w firmie doradczej PriceWaterhouse. Pełnił funkcje w organach wielu spółek z wyżej wymienionych grup kapitałowych, w tym Prezesa Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, Członka Zarządu UNIPETROL Services, Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Paliwa, Członka Rad Nadzorczych UNIPETROL, TP Emitel.

Piotr Wysocki

Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego

Pan Piotr Wysocki posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wydział Budownictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Kęty pracował w latach 1996-2000 w Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. należącej do międzynarodowego koncernu Hydro Aluminium. W Grupie Kęty S.A. pracuje od 2000 roku. Zaczynał pracę jako dyrektor handlowy, następnie w latach 2002-2008 był dyrektorem Segmentu Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty S.A. Od 2008 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Grupy Kęty S.A. Jednocześnie jest prezesem zarządu spółki zależnej Aluform Sp. z o.o. Pełnił tez obowiązki prezesa spółki Alupol LLC na Ukrainie od momentu jej rejestracji w roku 2004 do 3 listopada 2014. Od tego momentu jest członkiem Komisji Rewizyjnej tejże spółki. Od 1 stycznia 2018 roku jest członkiem zarządu Grupy Kęty S.A.

Tomasz Grela

Członek Zarządu

Pan Tomasz Grela posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek: Technologia i zarządzanie w budownictwie oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek: Zarządzanie firmą. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. pracował na stanowisku dyrektora handlowego/dyrektora logistyki w Farmacol S.A. oraz był kierownikiem zespołu ds. marketingu w spółce DOMBUD S.A. Z Grupą Kapitałową Grupy Kęty S.A. związany jest zawodowo od 2002 roku. W latach 2002-2006 pełnił funkcję dyrektora operacyjnego, członka zarządu Metalplast Bielsko S.A. Równocześnie w latach 2004-2008 był prezesem zarządu Metalplast Stolarka Sp. z o.o. Od 2008 roku pełni funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego Aluprof S.A. Jednocześnie od 1 stycznia 2018 roku pełni funkcję członka zarządu Grupy Kęty S.A.
GK-podzial-1012-02 GK-podzial-1012-02

Rada nadzorcza

Pan Piotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie, uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji, uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA. Piotr Stępniak zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 – 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int’l, Somers, NY, Stany Zjednoczone, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie – w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A..,(VI) w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A. Pan Piotr Stępniak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i) w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 – członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 – członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp.z o.o.(Rosja),Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 – członkiem Rady Nadzorczej Fuduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2013 – członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A.Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: Kruk S.A., Moovena Ubezpieczenia Sp. z o.o., Nest Bank S.A., BFF Polska S.A., Asseco Business Solutions S.A., Grupa Kęty S.A., Fenville Investments sp. z o.o.,Vehis Sp. z o.o., VRG S.A., W.Kruk S.A.

Pan Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”. Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994 – 1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999 – 2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: analityka akcji, zarządzającego portfelem akcji oraz dyrektora inwestycyjnego ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. Od 2011r. do maja 2016r. pracował w Aviva PTE BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w komitetach audytu spółek giełdowych. W przeszłości pełnił funkcję członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu w ROBYG S.A., członka rady nadzorczej i komitetu audytu w HARPER HYGIENICS S.A. oraz członka rady nadzorczej w spółce niepublicznej NOVASERVIS SPOL. S.R.O. Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: GRUPA KĘTY S.A., ERBUD S.A., FERRO S.A., DEVELIA S.A., VRG S.A.

Pan Paweł Niedziółka w 1998 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zaś w 2010 roku stopień doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony w Instytucie Bankowości SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną oraz innych nagród za pracę naukową i dydaktyczną. Autor ok. 140 publikacji naukowych. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Ekspert PARP z ramienia ZBP, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz szkoleniach. Łącząc pracę w SGH z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais Bank Polska i Bankgesellschaft Berlin). Niezależny Członek Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA w latach 2014 – 2020 oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w latach 2017 – 2020.

Pan Przemysław Rasz ukończył studia w 1988 r. z dyplomem Magistra Inżyniera Przemysłu Chemicznego i Spożywczego Politechniki Poznańskiej, których program obejmował drugi fakultet z obszaru Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1998 roku ukończył dodatkowo studia podyplomowe z „Zarządzania Wartością Firmy” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1989 roku dołączył do spółki Izolacja Zduńska Wola, z którą związał się na kolejne 28 lat. Powołany w 1994 r. do zarządu spółki był wiodącym członkiem zespołu odpowiedzialnego za jej upublicznienie na GPW w 1996 r. W 1999 r., po nabyciu kontrolnego pakietu akcji przez światowego lidera zabezpieczeń hydroizolacyjnych dachów, duńską firmę Icopal a.s., został prezesem polskiej organizacji, a dwa lata później członkiem globalnego zarządu Icopal z odpowiedzialnością za obszar innowacji i rozwój biznesu. Icopal Polska, kierowany przez Pana Rasza, przeżywał okres konsekwentnego rozwoju, na który składało się szereg strategicznych akwizycji, inwestycji typu greenfield, restrukturyzacji oraz wdrożeń nowych produktów jak i systemów, które ugruntowały Icopal na pozycji absolutnego lidera w swojej niszy rynkowej w Polsce i w regionie. Przemysław Rasz rozwinął bliską współpracę z uczelniami technicznymi, która zaowocowała wprowadzeniem na rynek szeregu innowacyjnych rozwiązań w obszarze systemów zabezpieczeń przeciwwodnych. Jednocześnie, w roli korporacyjnej, był współtwórcą silnego i jednolitego globalnego organizmu, który powstał z połączenia lokalnych zakupionych spółek. Po przejęciu w 2007 r. Icopal przez fundusz private equity Investcorp, Pan Rasz objął w 2008 r. bezpośrednią odpowiedzialność za region Europy Centralnej i Wschodniej, za który odpowiadał do 2016 roku. W tym czasie fundusz sprzedał udziały amerykańskiemu inwestorowi strategicznemu, Standard Industry. Przemysław Rasz aktywnie uczestniczył w transakcji, między innymi jako mąż zaufania grupy kilkudziesięciu kluczowych menedżerów/mniejszościowych udziałowców. Przez kolejne 2 lata był V-ce Prezesem Globalnego Zarządu Grupy Icopal z siedzibą w Londynie. Po akwizycji spółki Brass Monier, kierował też, do 2018 r. połączoną organizacją Icopal Brass Monier, BMI, w Polsce. Aktualnie jako Prezes Zarządu Grade Group PL Sp. z o.o. oraz udziałowiec i Członek Zarządu Międzynarodowej Grupy Innowacyjnej GRADE GROUP AS z siedzibą w Oslo wdraża na terenie Europy opatentowaną, produkcyjną technologię cyrkulacyjnego drenażu dachów płaskich.

W wymiarze społeczno-biznesowym Przemysław Rasz był: Członkiem Rady Wyrobów Budowlanych przy Ministrze, Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego – 2 kadencje; Członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie – 2 kadencje, Członkiem Rady Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie – 2 kadencje; Wiceprezesem Prezydium Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa – 4 kadencje; oraz Przewodniczącym Komitetu Budownictwa KIG w Warszawie – 2 kadencje. Od 2019 roku Przemysław Rasz prowadzi działalność doradczą i nadzorczą. W latach 2019 i 2020 był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Worthhouse Inc., amerykańskiej filii Grupy Budmat do momentu ograniczeń COVID19; jest Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Kęty S.A. Prywatnie poświęca się największej polskiej Galerii Srebra i Światła R&R w Łodzi, której jest właścicielem.

Pan Wojciech Golak jest radcą prawnym, absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of Florida, Levin College of Law. Obecnie jest uczestnikiem Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską, której tematem jest Finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego.

Od początku 2016 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. W latach 2007-2015 współpracował z polskim oddziałem belgijskiego domu maklerskiego KBC Securities N.V., kolejno jako prawnik, radca prawny, reprezentant oraz likwidator, natomiast w latach 2005- 007 pełnił funkcję prawnika w Kancelarii Prawniczej M.Furtek i Wspólnicy.

Od 2016 roku pełni funkcję niezależnego członka rady nadzorczej ROBYG S.A., gdzie zasiadał w Komitecie Wynagrodzeń, a obecnie zasiada w Komitecie Audytu.

Anna Włoszek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 2006r. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Zarządzania na  kierunku rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  W Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu przy Politechnice Krakowskiej w Krakowie uzyskała tytuł Executive Master of Business Administration (MBA). Od początku swojej kariery zajmowała stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych oraz specjalizowała się w kwestiach zamówień publicznych. Od 2019r.  jako Prezes Zarządu kieruje ARMZ S.A. W wymiarze społeczno-biznesowym zaangażowana w działalność instytucji na terenie Małopolski.

Komitety Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kaczmarek – Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Piotr Kaczmarek spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Grupa Kęty, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..)

Pan Wojciech Golak – Członek Komitetu

Pan Wojciech Golak spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, o której mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..) Zgodnie z informacją przekazaną przez Członka Rady Nadzorczej nie posiada on wiedzy z zakresu branży, w której działa Grupa Kęty S.A.

Pan Paweł Niedziółka – Członek Komitetu

Pan Paweł Niedziółka spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Grupa Kęty, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..)

Pan Przemysław Rasz – Członek Komitetu

Pan Przemysław Rasz spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Grupa Kęty, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..)

Pan Piotr Stępniak – Członek Komitetu

Pan Piotr Stępniak spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Grupa KĘTY, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..)

Pani Anna Włoszek – Członek Komitetu

Pani Anna Włoszek spełnia ustawowe kryteria niezależności, nie posiada wiedzy w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz nie posiada wiedzy z zakresu branży, w której działa Grupa Kęty, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..)

Piotr Stępniak – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Paweł Niedziółka – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Przemysław Rasz – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Wojciech Golak – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Anna Włoszek – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń