ENG

Dobre wyniki I kwartału

Sprzedaż wzrosła o 12 %, zysk operacyjny o 7%, a marża EBITDA o 6%.  Optymistyczne prognozy dotyczą także drugiego kwartału. Pierwszy kwartał 2018 roku zgodnie z oczekiwaniami przyniósł kontynuację dobrej koniunktury zarówno na rynku krajowym jak i europejskich rynkach eksportowych. W ujęciu wartościowym największe wzrosty w eksporcie osiągnięto na rynkach holenderskim, węgierskim, włoskim, litewskim, brytyjskim i ukraińskim. Potwierdzeniem oznak dobrej koniunktury są wskaźniki publikowane przez GUS w zakresie wzrostu produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej.  Wszystkie główne linie produkcyjne były wykorzystywane  w zakresie 80 – 90%. Dzięki tak dobrym wynikom sprzedażowym osiągnięto 74,5 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej a więc o 7% więcej niż w analogicznym kwartale 2017. Niższa marża wynika ze zmiany w portfelu produktów (wyższy udział w sprzedaży produktów z niższą marżą jednostkową) oraz wyższej niż zakładano dynamiki usług obcych (19% przy 12% wzroście sprzedaży).

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 53,3 mln zł co jest poziomem o 1,3 mln zł niższym od zeszłorocznego. Powodem niższego wyniku jest ujemna wycena kredytów walutowych (-1,4 mln zł) oraz wzrost o 2 mln zł obciążenia wyniku brutto podatkiem odroczonym (amortyzacja aktywa zawiązanego w poprzednich latach). Bardzo istotny jest fakt, iż grupa kapitałowa osiągnęła bardzo dobry wynik w zakresie przepływów gotówkowych. Pomimo wzrostu kapitału pracującego przepływy z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale wyniosły 60 mln zł.  W zakresie działalności operacyjnej grupa kapitałowa realizowała następujące zadania:

Kontynuacja realizacji inwestycji zwiększających moce produkcyjne.

Rozwój sprzedaży zagranicznej pozwalającej dywersyfikować ryzyko koniunkturalne na rodzimym rynku.

Rozwój produktowy pozwalający na dotarcie do nowych klientów oraz rynków.