ENG

Dariusz Mańko Prezesem Roku redakcji PARKIET

Kapituła redakcji Parkietu, która po raz 30. przyznała nagrody Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele osobom i instytucjom, które najlepiej poradziły sobie na rynku – z korzyścią dla inwestorów, w uzasadnieniu nagrody napisała:

W firmie jest prawie tak długo, jak wydawany jest „Parkiet” – od 1996 roku. Prezesem jest od 19 lat. Zbudował nowoczesną, przemysłową grupę o globalnym zasięgu z przychodami ponad 5 mld zł i zyskiem netto przekraczającym 500 mln złotych. Kapituła doceniła jakość zarządzania firmą, konsekwentny rozwój i wzrost wartości spółki, bardzo dobre wyniki, realizację prognoz i strategii, inwestycje, rosnące dywidendy, wzorowe relacje inwestorskie, transparentność.

Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród „Byki i Niedźwiedzie” oraz „Złote Portfele” odbyła się 21 marca 2024 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

GRATULUJEMY

Materiał wideo można obejrzeć tutaj.

Spośród innych nagród przyznanym osobom i instytucjom rynku kapitałowego warto wymienić:

  • Spośród innych nagród przyznanym osobom i instytucjom rynku kapitałowego warto wymienić:
  • Nagroda specjalna Osobowość Rynku Kapitałowego / Minister finansów Andrzej Domański,
  • Spółka Roku z Indeksu WIG20 / Santander Bank Polska
  • Spółka Roku z Indeksu MWIG40 / Budimex
  • Spółka Roku z Indeksu SWIG80 / Rainbow Tour
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Roku / TFI Allianz Polska Robert Horber prezes zarządu
  • Ekonomista Roku / Piotr Bujak główny ekonomista PKO Banku Polskiego