ENG

Bardzo dobre 6 miesięcy

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kwartale wyniosły 748,8 mln zł, co narastająco po 6 miesiącach daje 1 423,6 mln zł. Skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale wyniósł 71,7 mln zł (narastająco 125,0 mln zł). Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej po 1 półroczu wyniósł 169,0 mln zł (+12%) a EBITDA  231,5 mln zł (+10%). Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowały wszystkie trzy segmenty Grupy Kęty i dotyczyło to zarówno rynku krajowego, jak i rynków Unii Europejskiej.

W pierwszym półroczu 2018 r. w segmencie wyrobów wyciskanych przychody (na zewnątrz grupy) wzrosły o 9 proc. rok do roku do 624,3 mln zł.  W segmencie systemów aluminiowych przychody wzrosły o 13 proc. rok do roku do 589,7 mln zł. Jeszcze lepiej było w segmencie opakowań giętkich – tam przychody wzrosły o 17 proc. do 348,4mln zł.

W trakcie sześciu miesięcy 2018 roku praktycznie wykorzystana była całość mocy produkcyjnych. To w połączeniu z wysokim popytem pozwoliło utrzymać wysoki poziom marż pomimo wzrostu kosztów surowców (wzrost ceny aluminium w PLN w drugim kwartale o 10 proc.) oraz widocznej na rynku presji na wzrost płac. Wszystkie główne inwestycje prowadzone były zgodnie z planem. Zarząd spodziewa się utrzymania dobrej koniunktury w następnym kwartale i podtrzymuje prognozę wyników opublikowana na początku 2018 roku.