ENG

Aluprof S.A. celebruje Światowy Tydzień Zielonego Budownictwa!

Światowy Tydzień Zielonego Budownictwa (World Green Building Week) to coroczna kampania, mająca na celu podnoszenie świadomości na temat wpływu zielonego budownictwa na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Do tegorocznej akcji, której obchody przypadają między 21-25 września, przyłączył się także Aluprof S.A, spółka Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A. – członek PLGBC – z kolejną kampanią edukacyjną. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest #actonclimate i temat budynków aeroenergetycznych o zerowej wartości netto, które wspierają zdrowsze i bardziej zrównoważone środowisko, tworząc odporne na zmiany klimatu społeczności.

Więcej o wydarzeniu tutaj.